GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VINATEX HCMC
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỆT - MAY TP.HỔ CHÍ MINH
  • Tiền thân Công ty được hình thành từ 02 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Dệt May Việt Nam (nay là Tập đoàn Dệt May Việt nam): Chi nhánh Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam tại Tp.HCM & Công ty Dịch Vụ Thương Mại Số 2 theo Quyết định số 680/QĐ-HĐQT, ngày 19/10/1998 của HĐQT Tổng công ty Dệt May Việt Nam.
  • Tháng 12 năm 2007, Công ty cổ phần hóa và chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ Phần.
  • Tên gọi đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỆT - MAY TP.HỔ CHÍ MINH
  • Tên giao dịch quốc tế: VINATEX TRADING JOINT STOCK CORPORATION HCMC
  • Tên viết tắt: VINATEX HCMC
SẢN PHẨM VINATEX HCMC